Vielse


Velkommen til vielse i kirkene i Gjesdal!

Velkommen til vielse i kirkene i Gjesdal!

Bestilling av vielse i Dirdal, Gjesdal, Oltedal og Ålgård kirke gjøres digitalt på nett, og kan gjøres inntil et år i forveien. Det er vanligvis mulighet for vielse hver lørdag kl 12.30 og 14.30 De tilgjengelige datoene kommer på listen i påmeldingsmodulen. Dersom det er 3 måneder eller mindre til dere ønsker vielse, må dere ta kontakt med kirkekontoret før påmelding. Det er også mulig å inngå i all enkelhet utenom de oppsatte tidspunktene.

Ta kontakt med kirkekontoret dersom du ikke finner en aktuell dag i påmeldingsmodulen.

 

 

Gjesdal kirkelige fellesråd tilbyr gratis vielse til alle brudepar der en eller begge er medlemmer av Den norske kirke. Da stiller vi med både kirke, prest, organist og kirketjener. For brudefolk som ikke er medlemmer, faktureres det for leie av kirke (med kirketjener), organist og prest. Ta kontakt for spørsmål om pris.

Prestene i Gjesdal har turnus for hvem som har tjeneste i vielsene. Brudeparene får tildelt prest til sin bryllupsdato ut fra denne turnusen. Dere vil bli kontaktet av prest for å avtale samtale ca en måned før vielsen

Dersom noen ønsker annen prest enn den som har tjeneste, kan dere selv spørre vedkommende. Den aktuelle presten ha vigselsrett i Den norske kirke og det må avklares i god tid. Brudeparet eller presten selv må da kontakte lokal sokneprest via kirkekontoret for avklaring om vigselsløyve.

Ved ønske om vielse andre steder enn i kirkene, må søknad om godkjenning av vielsessted sendes på mail til Prosten i Jæren: prosten@timekyrkja.no 

 

 

Vigsel av likekjønnede

Den norske kirke gjennomfører vigsel av likekjønnede, og forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnede. 

 

Nødvendige papir

Før vigsel kan finne sted må det søkes om prøvingsattest. Dette gjøres elektronisk på: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/.

Dere som vil endre navn, finner navneendringsskjema samme sted.

Dette bør gjøres et par måneder før vigsel – og senest 1 måned før vigselen, men heller ikke tidligere enn 4 måneder før, da prøvingsattesten kun er gyldig i 4 måneder. Når dere har mottatt prøvingsattest via altinn, sender dere denne til oss på kirkekontoret på e-post: kirken@gjesdal.kommune.no

I vielsen vil dere få med dere en kopi av prøvingsattesten som en foreløpig vigselattest, fram til den endelige kommer fra skattekontoret. Dere vil få tilsendt bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret etter en stund.

På skatteetaten.no kan du få hjelp her: «Veien til ekteskapet – steg for steg».

 

Vigselssamtale

Hensikten med vigselssamtalen er for presten å bli litt bedre kjent med brudeparet, snakke litt om veien til ekteskapet, og veien videre. I vigselssamtalen drøftes også den praktiske gjennomføringen av vielsen.

Mer om vigselssamtale

 

Praktisk informasjon

Informasjon om musikk.pynting og adgang til kirken i forbindelse med vielse kan du finne her:

Praktisk informasjon 

 

Du kan også lese mer om bryllup i den norske kirke på www.kirken.no/bryllup

 

Lykke til med forberedelsene, og ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på

E-post: kirken@gjesdal.kommune.no 

Telefon (tirs-tors 10-14.00): 51 6 149 40

 

 

Tilbake