Gje ei gåve

Vil du vera med og bidra til at born, unge og vaksne i Gjesdal sokn kjenner Jesus og opplever tilhørighet, fellesskap og eigenverdi? Gje ei gåve til truopplæringa! 

 

 

Bli med på fast gjevarteneste ved å trykke her

For å endre beløp send ein e-post til dagleg leiar Sverre Undheim på epost sverre.undheim@gjesdal.kommune.no

 

Du kan også gje eit enkeltbeløp til Gjesdal sokn ved bruk av:

Kollekt:

Dirdal kyrkje: 134 528

Oltedal kyrkje: 134 594

Gjesdal kyrkje: 135 408

 

Du kan også gje ei gåve til trusopplæringa i Gjesdal sokn:

125 490

 

Og hugs at du kan få skattefrådrag på gåver inntil 25.000kr pr år.