Allehelgensgudstjenester


søndag 1.nov

Les mer

 

Allehelgensgudstjenester


søndag 1.nov

Les mer

 

Høsttakkefest


Gjesdal kyrkje 8.nov

Les mer

 

Høsttakkefest


Gjesdal kyrkje 8.nov

Les mer

 

Nr 3 2020


Les mer

 

Nr 3 2020


Les mer