Kontaktinformasjon


Gjesdal Kirkekontor

Kontortid: Tirsdag-torsdag kl 10-14. Kontoret er sommerstengt 10-24 juli (uke 28 og 29)

Telefon: 51 61 49 40

Epost: kirken@gjesdal.kommune.no


Besøksadresse: Kyrkjeveien 21, 4330 Ålgård (Kart)
Postadresse: Postboks 30, 4339 Ålgård

Daglig leder, Gjesdal sokn. Vikar daglig leder, Ålgård menighet

Sverre Undheim

45234943

Send epost

Diakon

Tonje Vilberg Bjerkreim

95276505

Send epost

Driftsleder

Nils Haaland

958 03 916

Send epost

Kateket (Vikar)

Bjørn Inge Hauge

48127481

Send epost

Kirketjener

Eivind Haaland

99262668

Send epost

Kirketjener

Eric Lester Larson

48354250

Send epost

Kirkeverge

Tor Helge Køhn

40406010

Send epost

Menighetspedagog, Gjesdal

Solveig Steinberg Høyland

99643224

Send epost

Organist

Sigmund Haaland

92087852

Send epost

Prest

Roald Byberg

40038028

Send epost

Sokneprest, Gjesdal sokn

Tor Olav Varhaug

47464870

Send epost

Sokneprest, Ålgård

Leif Inge Norland Brekke

41301865

Send epost