Kontaktinformasjon


Gjesdal Kirke

Adresse: Gjesdal kirkekontor, Rettedalen 1, 4330 Ålgård - se kart
Telefon: 51 61 49 40
Epost:
 kirken@gjesdal.kommune.no

Diakon

Tonje Vilberg Bjerkreim

Send e-post

Kateket

Leif Håvard Gjerde Nyborg

Send e-post

Kirketjener

Eivind Haaland

Send e-post

Kirketjener

Eric Lester Larson

Send e-post

Kirkeverge

Tor Helge Køhn

40406010

Send e-post

Organist

Sigmund Haaland

Send e-post

Trosopplærer

Kristine Hiim

Send e-post

Trosopplærer

Irene Ulnes

Send e-post