Pilgrimsvandring


Kyllingstad-Gjesdal 12.sep

 

I høst arrangerer pilgrimskomiteen I Jæren prosti pilgrimsvandring / kirkevandring mot Gjesdal kyrkje.

Turen starter på Kyllingstad søndag 12/9 kl. 14.00 og avsluttes med en kort samling I Gjesdal Kyrkje kl. 16.30

Turen går I lettgått terreng fra Kyllingstad mot Gjesdal og er ca. 6 km lang

Løypa  følger traktorveier, men  en del av løypa er på stier i terrenget og i disse partiene kan det være fuktig.

 

Transport til Kyllingstad og eventuelt fra Gjesdal kyrkje må de som blir med organisere selv.

Tilbake