VELKOMMEN TIL KONFIRMASJON 24/25


Alle er velkomne til konfirmasjon i kirka! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig, er velkommen som konfirmant.

I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og vondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Du får vokse som menneske uten krav om å prestere. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Du er hjertelig velkommen til å melde deg på som konfirmant i Gjesdal sokn. Oltedal og Dirdal har eget konfirmantopplegg. Konfirmantene som konfirmerer seg i Gjesdal kyrkje følger opplegg sammen med Ålgård og Figgjo. Informasjon og påmelding for konfirmasjon i Gjesdal kyrkje finner du på Ålgård menighet sin nettside

 

PÅMELDING OLTEDAL OG DIRDAL

PÅMELDING TRYKK HER

 

INFORMASJONSMØTE

Velkommen til informasjonsmøte i Oltedal kyrkje for alle påmeldte konfirmanter og foresatte i Oltedal og Dirdal 28.august 2024 kl. 19.30.

 

KONFIRMANTUNDERVISNING

Et konfirmantår i Dirdal og Oltedal består av følgende:

Undervisning annenhver mandag; med sang, lek, litt snacks og ulike spennende temaer, gudstjenester, konfirmantleir, Fasteaksjon med innsamling til kirkens nødhjelp, sosiale aktiviteter som f.eks. dagstur med teambuilding. Konfirmantundervisningen er felles for Dirdal og Oltedal, med undervisning på Gilja bedehus på høsten, og i Oltedal kyrkje på våren.

PRESENTASJONSGUDSTJENESTER

  • Oltedal 08.09.2024
  • Dirdal 15.09.2024

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER

  • Oltedal 27.04.2025
  • Dirdal 04.05.2025

PRIS

Konfirmantåret koster 2.500,- og inkluderer weekend

Dersom det er en økonomisk utfordring å betale for konfirmantopplegget, meld deg på likevel. Vi har gode støtteordninger for dette, ta kontakt med kirkekontoret, så løser vi det.

TILRETTELEGGING

Trenger du ekstra tilrettelegging kan vi tilby dette enten i den ordinære gruppen, individuelle samlinger eller i egne grupper for konfirmanter med tilsvarende behov.

Kontakt oss for mer opplysninger, og for samtale om hvordan konfirmasjonstiden kan tilrettelegges på en best mulig måte for konfirmanten.

DÅP OG KONFIRMASJON

Dette brevet blir sendt til ungdommer født i 2010 som

er døpt. Konfirmasjonstiden er en unik mulighet til å lære mer om kristen tro og finne ut hva man tror på. Derfor må man ikke være kristen for å delta i konfirmasjonstiden. For å bli konfirmert, må man være døpt. Det kan man ha blitt som barn, eller man kan bli det i løpet av konfirmanttiden. Hvert eneste år er det rundt tusen ungdommer på landsbasis, som blir døpt i forbindelse med konfirmasjonen.

 

KONTAKTINFORMASJON KIRKEKONTORET

Kontortid: Tirsdag - Torsdag 10.00-14.00

Telefon: 51 61 49 40

Epost: kirken@gjesdal.kommune.no

Om du lurer på noe kan du også ta kontakt med Kristine Hiim kristine-h@gjesdalskolen.com

 

LAST NED BROSJYRE KONFIRMANT OLTEDAL OG DIRDAL 20242025

LAST NED BROSJYRE KONFIRMANT ÅLGÅRD, FIGGJO OG GJESDAL 2024/2025

Tilbake