Hausttakkefest for born fødd i 2018


Gjesdal kyrkje og bygdahus, sundag 24. september kl 9.30

Sundag 24. september er me klare for å feira skaperverket og alt det gode me har!

Før gudstenesta, kl 9.30, vil det vera ei samling for 5 åringar (born fødd 2018) saman med ein vaksen. Her vil me synga, få høyra litt meir om alt det Gud har skapt, laga noko og ha litt til å bita i.

Me håpar 5 åringar som har ein trøtraktor, vil gjera han klar, og ta han med denne dagen!

Den lille traktoren Gråtass koselig leketraktor - TSI ...

Har de ikkje fått meldt på 5 åringen? Kontakt Solveig Steinberg Høyland på mob: 996 43 224

Tilbake