Avskjed Tor Olav


Avskjed for sokneprest Tor Olav i Gjesdal kyrkje

Vi skal takke av Tor Olav Varhaug som har vært vikarierende sokneprest i Gjesdal sokn i tre år. Dette skjer i gudstjenesten i Gjesdal kirke førstkommende søndag 16. juni 11:00. Liten markering i gudstjenesten og litt ekstra til kirkekaffen. 

Velkommen!  

Tilbake