Diakoni


Diakoni er:

...kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
Nestekjærlighet
Inkluderende fellesskap
Vern om skaperverket 
Kamp for rettferdighet

 
Visjon for Den norske kirkes diakonale tjeneste; ”En tjenende kirke”.
”Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.   

Kontaktperson: Diakon Tonje Vilberg Bjerkreim

Tilbake