Barneforening


Oltedal kyrkje

Velkommen til

Barneforeningen i Oltedal

Barneforeningen samles i Oltedal kyrkje annenhver onsdag kl. 17.30- 19.00.

Alle fra 2. klasse og oppover kan komme!

Vi har frivillig medlemskontingent på kr 50 pr år i barneforeninga

Ellers har vi utlodning hver gang, og da pleier ungene ha med 10-20 kr.

 

Datoer våren 2020:

8. og 22. januar

5. og 19. februar

4. mars

Avlyst/utsatt 18. mars BARNEBASAR Kl 18.00

 

 

Kontaktperson: Arna Gilje tlf.: 98810457 

 

 

Tilbake