Husk at minst en av brudefolkene må være medlem i Den norske kirke. 

Vigselsforespørsel